GT-Trans Oy.

Menimme mukaan Kotkassa, Turussa ja Helsingissä toimivaan huolintaliikkeeseen 25% osuudella vuonna 1991, pahimpaan lama-aikaan. Tappiollinen yritys saatiin jo vuodessa voitolliseksi. Kehittämistä jatkettiin kannattavan kasvun strategialla vuoteen 2001, jolloin yritys myytiin hollantilaiselle Frans Maas Groupille. Menestystekijöinä kansainvälistyminen, asiakaspohjan voimakas kasvu ja kustannustehokas toiminta. Sijoitus oli erittäin kannattava kaikille osapuolille.

Frans Maas Finland Oy

Ostetun yrityksen (GT-Trans Oy) ja ostavan yrityksen fuusio. Viidessä vuodessa yhdistettiin toiminnot, laajennettiin henkilökuntaa ja asiakaspohjaa. Kannattavuutta parannettiin entisestään yhdistämällä ostovolyymit ja kohdistamalla markkinointi oikeisiin asiakkaisiin. Delta Freight Oy oli mukana osakkaana kohdeyrityksessä. Frans Maas Group myytiin vuonna 2006 tanskalaiselle DSV:lle.

Startax Auto-electronics Oy

Rahoituksen järjestämistä ja aloittavan yrityksen toiminnan tukemista auto-alan varaosien maahantuonnissa ja tukkukaupassa. Start-up. Toiminta saatiin erittäin nopeasti kannattavan kasvun uralle. Delta Freight Oy oli mukana osakkaana yrityksessä. Rahoittajille saatiin kannattava irtautuminen jo reilun kahden vuoden sijoituksen jälkeen. Yritys on jatkanut kannattavaa kasvuaan edelleen.

Veglia Oy

Kumisaappaiden tuotantoa Virossa. Yritys saatiin toimimaan ja markkinat avattua Suomessa. Delta Freight Oy oli mukana osakkaana yrityksessä.

Venom Oy

Sijoitustoimintaa sekä pörssinoteerattuihin että noteerattomiin yrityksiin. Yritys toiminut sijoittajana vuodesta 2001. Delta Freight Oy oli mukana osakkaana yrityksessä.