Olemme yrityksen omistajien ja yritysjohdon kumppani. Käymme yhdessä läpi yrityksen tilanteen – vahvuudet ja haasteet. Emme tuota niputtain powerpoint-esityksiä vaan selkeän tilannekartoituksen, toimintasuunnitelman ja toteutuksen. Konkreettisesti ja tuloksia mitaten.

Saneerauksia tehdään silloin kun se on tarpeellista. Useimmiten yrityksen tilannetta ei kuitenkaan ratkaista irtisanomisilla vaan prosesseja tehostamalla ja käyttöpääomaa optimoimalla. Laskusuhdanteessa luodaan noususuhdanteen menestyjät.

Rahoitus ja omistusjärjestelyt. Olemme suorittaneet kohdeyrityksiimme oman pääoman ehtoista rahoitusta sekä yksin että yhdessä muiden riskisijoittajien kanssa. Vahvistamalla omaa pääomaa olemme mahdollistaneet paremman rahoituksen myös pankeilta ja vakuutusyhtiöiltä.

Osto- ja myyntitoimintojen tehostaminen. Laskusuhdanteessa jyvät erottuvat akanoista. Usein alle 20% asiakkaista tuo yli 80% yrityksen voitosta. Oletko panostanut riittävästi näihin asiakkaisiin? Tehokkaalla ostotoiminnalla tehdään todellista tulosta suhdanteista riippumatta. Onko yrityksesi toimittajalle hyvä asiakas? Oletko keskittänyt ostosi ja panostanut kumppanuuteen alihankkijoiden kanssa?

Brandin rakentaminen ja hallinta. Millainen kuva asiakkaillasi on yrityksestäsi? Viestitkö oikein vahvuuksiasi? Kaikki yrityksestäsi lähtevä materiaali on viestintää. Onko se yhdenmukaista? Markkinoinnin panostukset ja osumistarkkuus korostuvat laskusuhdanteessa. Juustohöylälle tehdyt säästötoimet toimivat huonosti.